Để đp ứng nhu cầu của những chương trnh đột xuất hay nhu cầu cần qu tặng kỷ niệm chương nhanh của qu cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội hay c nhn. Cng ty chng ti với quy trnh sản xuất, chế tc qu tặng cp pha l, kỷ niệm chương khp kn, tiết kiệm chi ph một cch tối đa nn gi thnh giảm xuống thấp nhất.

Vui lng tham khảo những mẫu qu tặng cp pha l, kỷ niệm chương sau, chng ti sẽ giao hng trong vng 24h.

Hng đặt buổi sng trước 10h, chng ti sẽ giao hng buổi chiều. Hng đặt sau 13h30, chng ti sẽ giao hng trước 11h ngy hm sau.

Yu cầu nội dung:
Nội dung c đọng, mu sắc đơn (khng chồng mu),

Khch hng chuẩn bị sẵn nội dung để khắc ln sản phẩm v gửi về email: chau@quatangquangcao.com chng ti sẽ lin hệ lại trongvng 5 pht để xc nhận thời gian giao hng.

Thng tin chung:
- Chất liệu: Pha l
- Đơn hng tối thiểu: Call
- Giao hng miễn ph tại TP HCM ( trừ Quận 2, Nh B, Thủ Đức, Quận 8, Quận 9, Bnh Chnh)
Người Lin hệ: Quỳnh Chu (Ms) - 0913.703571 hoặc 08.37155313 - 08.62590300 - Ext: 104

 

CP PHA L
MS: C33
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 28cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

 

 

CP PHA L
MS: PL103
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 26cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

 

 

 

CP PHA L
MS: C35
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 27cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

CP PHA L
MS: C36
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 25cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

 

 

 

CP PHA L
MS: C37
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 28cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

 

CP PHA L
MS: PL99
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 26cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

 

CP PHA L
MS: PL98
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 20cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

 

CP PHA L
MS: C40
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 20cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

 

 

 

 

 

 

CP PHA L
MS: C41
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 28cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

 

 

CP PHA L
MS: C32
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 27cm

- C hộp giấ mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

 

CP PHA L
MS: C28
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 26cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

 

 

CP PHA L
MS: C42
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 28cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

CP PHA L
MS: C11
- Chất liệu: Pha l

- Tổng chiều cao: 28cm

- C hộp mỹ thuật đi km mỗi sản phẩm

 

Khắc logo v nội dung:

Khắc ăn mn định hnh logo v nội dung Theo yu cầu

 

Đơn gi: Call

 

 

Vui lng tham khảo them những mẫu cp pha l, qu tặng kỷ niệm chương tại:

http://www.quatangkyniemchuong.com

Hng đặt buổi sng trước 10h, chng ti sẽ giao hng buổi chiều. Hng đặt sau 13h30, chng ti sẽ giao hng trước 11h ngy hm sau.


Yu cầu nội dung:
Nội dung c đọng, mu sắc đơn (khng chồng mu),

Khch hng chuẩn bị sẵn nội dung để khắc ln sản phẩm v gửi về email: chau@quatangquangcao.com chng ti sẽ lin hệ lại trongvng 5 pht để xc nhận thời gian giao hng.

Thng tin chung:
- C Đơn gi ưu đi p dụng cho cơ quan hnh chnh sự nghiệp, khối gio dục v tổ chức phi lợi nhuận

- Chất liệu: Pha l
- Đơn hng tối thiểu: Khng giới hạn
- Giao hng miễn ph tại TP HCM ( trừ Quận 2, Nh B, Thủ Đức, Quận 8, Quận 9, Bnh Chnh)
Người Lin hệ: Quỳnh Chu (Ms) - 0913.703571 hoặc 08.37155313 - 08.62590300 - Ext: 104